Hotarari de Guvern

 • HOTARARE NR. 76 din 5 februarie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări.
 • HOTARARE Nr. 425 din 26 iunie 2013 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care calatoresc cu autobuzul si autocarul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004.
 • HOTARARE Nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea incalcarilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de marfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internationala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum si a sanctiunilor si masurilor aplicabile in cazul constatarii acestor incalcari.
 • HOTARARE Nr. 1.088 din 2 noiembrie 2011 privind organizarea si functionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier.
 • HOTARARE Nr. 1.373 din 28 octombrie 2008 (*actualizata*) privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania (actualizata pana la data de 16 ianuarie 2012*).
 • HOTARARE Nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier (actualizata pana la data de 12 ianuarie 2012*).
 • HOTARARE Nr. 1.175 din 26 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania.
 • HOTARARE Nr. 899 din 29 iulie 2003 privind stabilirea conditiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control in transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum si a conditiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control in transporturile rutiere si a limitatoarelor de viteza.
 • HOTARARE Nr. 951 din 28 noiembrie 1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice in trafic intern si international si pentru transporturi publice de persoane in trafic international.

Legi

Ordine

 • ORDIN nr. 504 din 29 aprilie 2014 pentru completarea art. 6 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013
 • ORDIN nr. 75 din 3 februarie 2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere
 • ORDIN nr. 70 din 3 februarie 2014 pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1630/06.11.2012 pentru stabilirea sediilor inspectoratelor teritoriale care fac parte din structura organizatorica a Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, cu modificarile ulterioare
 • ORDIN nr. 485 din 24 decembrie 2013 privind introducerea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul national DN1 (E60), sectorul Bucuresti-Ploiesti-Brasov
 • ORDIN nr. 1.567 din 24 decembrie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011
 • ORDIN MT Nr. 1.260 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii
 • ORDIN MT Nr. 1.262 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unitatilor medicale si/sau psihologice in vederea examinarii personalului din transporturi cu atributii in siguranta transporturilor, precum si pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unitatile medicale si/sau psihologice agreate sa efectueze examinarea personalului cu atributii in siguranta transporturilor, precum si persoanele desemnate sa efectueze controlul
 • ORDIN MT Nr. 733 din 25 aprilie 2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, a Programei de scolarizare, precum si privind conditiile si obligatiile pentru pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere.
 • ORDIN MTI Nr. 1640 din 08 noiembrie 2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011, publicat in Monitorul Oficial nr. 791 din 26 noiembrie 2012 .
 • ORDIN MTI Nr. 1318 din 16 august 2012 pentru aprobarea  Regulamentului privind modelul si insemnele uniformei inspectorilor, dotatea si inscriptionarea autovehiculelor de control utilizate de catre inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, precum si a modelului legitimatiei nominale de control a inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, publicat in Monitorul Oficial nr. 634 din 5 septembrie 2012.
 • ORDIN MTI Nr. 995 din 7 decembrie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspectiilor si controlului asupra transporturilor rutiere, a activitatilor conexe acestora, a activitatii centrelor de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activitatii scolilor de conducatori auto si a activitatii instructorilor auto autorizati si pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.058/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere, pauzelor si perioadelor de odihna ale conducatorilor auto si al utilizarii aparatelor de inregistrare a activitatii acestora (actualizat pana la data de 25 iulie 2012*).
 • ORDIN MTI si MAI  Nr. 108/368/2010 pentru aprobarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare;
 • ORDIN MT Nr. 1058/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere, pauzelor si perioadelor de odihna ale conducatorilor auto si al utilizarii aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, publicat in Monitorul Oficial nr. 721 din 25 octombrie 2007.
 • ORDIN MTI si MAI  Nr. 510/230/2007 (*actualizat*) pentru aprobarea Reglementarilor privind controlul tehnic in trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 483 din 19 iulie 2007 (actualizat pana la data de 2 august 2012*).
 • ORDIN MTCT Nr. 2134/2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea, agrearea si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor marfuri periculoase - RNTR 3, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 97 din 1 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare (actualizat pana la data de15 august 2007*).
 • ORDIN MTCT Nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica RNTR 1, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1160 din 21 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordonanta

 • ODONANTA Nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere.
 • ORDONANTA Nr. 26 din 31 august 2011 (*actualizata*) privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (actualizata pana la data de 14 ianuarie 2012*).
 • ORDONANTA Nr. 37 din 7 august 2007 (*actualizata*) privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora (actualizata pana la data de 28 martie 2010*).
 • ORDONANTA Nr. 15 din 24 ianuarie 2002 (*actualizata*) privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania**) (actualizata pana la data de 15 februarie 2013*).
 • ORDONANTA Nr. 2 din 12 iulie 2001 (*actualizata*) privind regimul juridic al contraventiilor (aplicabila incepand cu data de 1 septembrie 2012*).
 • ORDONANTA Nr. 43 din 28 august 1997 (**republicata**)(*actualizata*) privind regimul drumurilor (actualizata pana la data de 17 iulie 2011*).

Ordonanta de urgenta

*** Legislaţia publicată are caracter informativ, iar Examen Auto nu îşi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea acesteia. Textele oficiale ale legilor, actele normative ulterioare care o modifică şi o completează sunt cele publicate în Monitorul Oficial.